Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

 

 

 

Akceptujeme platby

prostřednictvím

GoPay

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky a formuláře
Ochrana osobních údajů e-shopu By Butterfly
 1.   Lenka Davidová, se sídlem Zdařilá 816/6, 140 00, Praha 4, IČO : 06884598 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Lenkou Davidovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@bybutterfly.cz

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bybutterfly.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek
    •  

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Veškeré smluvní vztahy jsou navázány v souladu se zákony České republiky. Pokud by byl spotřebitel

smluvní stranou, vztahy neupravované v obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 

 1. Lenka Davidová , sídlem Zdařilá 816/6, 14000,  Praha,  Česká  republika, telefonní číslo +420 608 350 550, Reg.nr.:  06884598, , Neplátce DPH ,  nabízí nákup šperků prostřednictvím webových stránek BYBUTTERFLY.CZ  .
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují nákup a prodej zboží mezi Lenkou Davidovou jako prodávající a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím podléhá specifikovaným podmínkám, které jsou pro obě strany povinné současně.
 4. Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách, kde si zákazník (kupující) může přečíst a stáhnout aktuální verzi.

 

 1. PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. Prodávající přijímá objednávky zadané prostřednictvím webových stránek a e-mailem nepřetržitě, 24 hodin denně. Objednávky zadané mimo pracovní dny (ve dnech odpočinku) jsou zpracovávány prodávajícím první pracovní den po dni odpočinku, ve kterém byla objednávka zadána.
 2. Prodávající uzavře smlouvu, resp. smlouvu s kupujícím na objednávce kupujícího
  • na webových stránkách:bybutterfly.cz
  • e-mailem na e-mailovou adresu: info@bybutterfly.cz
 3. Zboží, uvedené v objednávce a vybrané kupujícím z dostupné nabídky eshopu, se stává předmětem smlouvy. Kupující může objednat objednávku i bez registrace vlastního uživatelského účtu. Zavazujeme se dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi typickými pro daný typ zboží.
 4. Podmínkou úspěšného online objednání je vyplnění všech požadovaných údajů požadovaných objednávkou. Objednávka se současně stává návrhem kupní smlouvy. Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem automatické oznámení o přijetí objednávky v elektronickém systému prodávajícího (dále jen "potvrzení objednávky"). Potvrzení objednávky obsahuje informace o názvu a specifikacích zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, informace o ceně zboží, jméno a údaje o místě, kde má být zboží odesláno, a podrobnosti o možné ceně, podmínkách, způsobu dodání, podrobnostech o prodávajícím (obchodní firma, adresa, registrační číslo, číslo zápisu do obchodního rejstříku atd.), resp. další potřebné údaje. Veškeré další informace týkající se jeho objednávky mohou být zaslány na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzení objednávky obsahuje informaci, že prodávající obdržel objednávku, nejedná se však o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 5. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informace o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata("Přijetí objednávky").
 6. Kupní smlouva je uzavřena dodáním přijetí objednávky v elektronické nebo písemné formě kupujícímu.
 7. Ve zvláštních případech, zejména těch s vyšší částkou, s výjimkou počátečního automatického potvrzení objednávky e-mailem, si prodávající vyhrazuje právo znovu potvrdit objednávku telefonicky a požádat kupujícího o zaplacení zálohy předem. Pokud v době objednání zboží došlo k významné změně směnných kurzů nebo změně dodaného zboží ze strany dodavatele, respektive prodávající není schopen dodat zboží kupujícímu ve sjednané lhůtě nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradu nebo možnost objednávky zrušit. Kupující může zrušit objednávku iva e-mail. Nepřijme-li kupující náhradu nabízenou prodávajícím nebo objednávku v přiměřené lhůtě nezruší, je prodávající oprávněn odmítnout (nepřijmout) návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
 8. Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga nebo loga výrobků se používají výhradně pro prezentaci prodejny. Jsou chráněny autorskými právy a kupující není oprávněn dále manipulovat s těmito prvky.
 9. Vizuální zobrazení barevných odstínů závisí na kvalitě použitého monitoru, resp. jiného zobrazovacího zařízení.
 10. Slevové kupony nelze kombinovat s dalšími slevami nebo se zbožím v akci.

 

III. ZPŮSOBY DODÁNÍ A DODACÍ LHŮTY

 

 1. Dodací lhůta pro zboží na skladě je do 5-10pracovních dnů do zemí Evropské unie.
 2. Odhadovaná dodací lhůta je uvedena v nákupním košíku při výběru způsobu doručení.
 3. Dodání zboží bude podmíněno dostupností produktů a provozními schopnostmi prodávajícího, které budou poskytnuty co nejdříve.
 4. Pokud se některé zboží vyprodá až do zpracování objednávky, bude zákazník předem informován e-mailem nebo telefonicky o změně dodací lhůty. V takovém případě má zákazník právo objednávku zrušit nebo změnit.
 5. Přijaté objednávky jsou zpracovány následující pracovní den.
 6. V případě platby přes GoPay prodávající odloží odeslání zboží, dokud není částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
 7. Prodávající archivuje informace o uzavřených smlouvách na 3 roky. Kupující je oprávněn požadovat tyto informace od prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Prodávající je povinen poskytnout tyto informace do 14 dnů ode dne obdržení žádosti.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 

 1. Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou uvedeny v českých kurzech a eurech, včetně všech souvisejících daní a jsou platné v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na překlepy a změny cen v případě změn směnných kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo významných změn v podmínkách dodávek od našich výrobců a dalších dodavatelů zboží. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, pokud se cena změní.
 2. Poštovné není zahrnuto v ceně zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží v internetovém obchodě, zavést nové zboží, oznámit a zrušit slevy nebo změnit tyto nabídky, zatímco změny nemají vliv na práva kupujícího vyplývající z zadané objednávky nebo uzavřené smlouvy.
 4. Kupující si může vybrat z následujících způsobů platby:
  • GoPay přes Účet GoPay nebo kreditní karty.
 5. Kupní smlouva je uzavřena s podmínkou, že pokud kupující nezaplatí dohodnutou kupní cenu do 5 dnů od oznámení prodávajícího (v případě platby bankovním převodem nebo paypal), bude smlouva zrušena od začátku; strany uhradí nebo nahradí všechny přijaté transakce a prodávající získá právo volně nakládat s objednaným zbožím.
 6. Faktura slouží jako důkaz nákupu. Původní faktura je připojena k objednaného zboží. Faktura je odeslána v  elektronické podobě  (PDF soubor)  na  e-mail  zákazníka  po odeslání zásilky. Faktura slouží také jako dodací list a záruční list.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout (nepřijmout) návrh kupujícího na uzavření smlouvy v případě, že kupující uvedl nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje. V takovém případě prodávající neprodleně informuje kupujícího, aby zajistil další kroky týkající se objednávky. Každá objednávka je zpracována individuálně a s maximálním úsilím k uspokojení zákazníka.
 2. Nepodnikavý kupující /, který nemá EIN/ má právo odstoupit, od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne přijetí zásilky v souladu se zákonem č. § 1829, odst. V rámci tohoto výrazu má kupující právo vybalit a otestovat zboží podobným způsobem jako v případě nákupu zboží v klasickém "kamenném" obchodě za účelem kontroly povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 3. Právo odstoupit od smlouvy může kupující uplatnit v papírové podobě nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu @@bybutterfly.cz, spolu sčíslem čísla daňového dokladu /fakturou/ a číslem bankovního účtu. Doba odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující, který odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží, pokud vrací zboží bez poškození nebo jakékoli vady. (Kupující nese náklady na dopravu a riziko poškození při přepravě zpět k prodávajícímu.) V případě takového odstoupení od smlouvy je platba přijatá od zákazníka vrácena do 14 dnů – ode dne, kdy je prodávající informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, za použití stejného platebního prostředku, jaký kupující použil pro počáteční transakci. Refundace je zaslána na uvedené číslo bankovního účtu kupujícího.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, na které byl zaslán dárek zdarma, je kupujícím povinnost vrátit zboží spolu s dárkem. Pokud si kupující dárek ponechá, vystaví prodávající fakturu za dar podle platné ceny na eshopu. Hodnota daru bude odečtena z hodnoty vrácené kupní ceny.
 6. Vrácené zboží musí splňovat tyto podmínky:
  1. Zboží musí být důkladně zabaleno, aby nedošlo k poškození.
  2. Zboží nesmí být používáno, musí být bez známek nošení způsobeného zacházením nad rámec zákona   1837 občanského zákoníku.
  3. Zboží musí být kompletní (se všemi dary, viz bod č.5)!
  4. Zboží musí být zasláno zpět s kopií faktury .
  5. Neposílejte zboží na dobírku (COD). V případě zaslání zboží na dobírku nebude zboží převzato.
  6. V případě osobního dodání zboží je nutné se dohodnout na datu dodání.
  7. Při vrácení zboží prodávající neodpovídá za ztrátu nebo poškození zboží, při jejich odeslání k nám - je povinností zákazníka zabalit zboží tak, aby zboží bylo zabráněno jakékoli škodě.
  8. Pokud kupující provede jakoukoli změnu produktu (rytí, zkrácení nebo jiné změny), obchodník není povinen převzít změněné zboží, a proto kupující ztrácí právo na výměnu.
 7. Povinnosti obchodníka v případě odstoupení od smlouvy
  1. Obchodník uhradí všechny platby obdržené od spotřebitele, včetně případných nákladů na dodání bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy. Obchodník provede úhradu stejným platebním prostředkem, který spotřebitel použil pro počáteční transakci, pokud se spotřebitel výslovně nedohodl jinak a pokud spotřebiteli v důsledku této úhrady nevzniknou žádné poplatky.
  2. Obchodník není povinen uhradit dodatečné náklady, pokud se spotřebitel výslovně rozhodl pro jiný druh dodávky, než je nejlevnější typ standardní dodávky nabízené obchodníkem.
  3. Pokud obchodník nenabídl, že si zboží vyzvedne sám, pokud jde o kupní smlouvy, může obchodník vrácení zboží zadržet, dokud zboží neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz o tom, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 8. Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy
  1. Pokud obchodník nenabídnul, že si zboží vyzvedne sám, zašle spotřebitel zboží zpět nebo jej předá obchodníkovi nebo osobě zmocněné obchodníkem k převzetí zboží, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Lhůta musí být dodržena, pokud spotřebitel zašle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.
  2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží pouze tehdy, pokud obchodník nesouhlasil s jeho nesením nebo pokud obchodník spotřebitele neinformoval o tom, že je spotřebitel musí nést.
  3. V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kdy bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy, obchodník si zboží na vlastní náklady vyzvedne, pokud toto zboží svou povahou nemůže být obvykle vráceno poštou.
  4. Spotřebitel odpovídá pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží vyplývající z manipulace se zbožím jiným, než je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží. Spotřebitel v žádném případě neodpovídá za sníženou hodnotu zboží, pokud obchodník neoznámí právo na odstoupení od smlouvy.
  5. Zákazník je plně zodpovědný za přesnost a integritu bankovních údajů nezbytných pro vrácení peněz. V případě zaslání nesprávných bankovních údajů není prodávající odpovědný za chyby způsobené odesláním nesprávných údajů.

 

 1. POHLEDÁVKY A ZÁRUKA

 

 1. Záruka na zboží, zakoupené kupujícím od prodávajícího v elektronické podobě na internetových stránkách internetového obchodu, je 24 měsíců v souladu s platnou legislativou (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V případě, že je od výrobce poskytována delší záruka než zákonná záruka, je platná delší záruka.
 2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. Prodávající je povinen reklamaci reklamaci zaregistrovat a prodávající může  reklamaci zamítnout pouze během prvních 12 měsíců od nákupu na základě odborného posouzení! (18.6 téhož zákona).
  1. Pokud kupující podal pohledávku během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci odmítnout pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek nese prodávající veškeré náklady. Odborné posouzení je znalecký posudek nebo stanovisko vydané oprávněnou, oznámenou nebo akreditovanou osobou nebo stanovisko osoby oprávněné výrobcem k provádění záručního servisu (autorizovaný servis).
  2. Pokud kupující podal reklamaci po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci zpracovala, povinna uvést v dokladu o vyřešení reklamace, komu může kupující zboží zaslat k odbornému posouzení. Prokáže-li kupující odpovědnost prodávajícího za vadu reklamovaného výrobku odborným posouzením, může reklamaci uplatnit; záruční doba neuběhne během odborného posouzení. Prodávající je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odborným posouzením zboží, jakož i veškeré související účelově uhrazené náklady do 14 dnů ode dne znovuuhlášeného reklamace.
 4. Posouzení vad zboží je v souladu s platnými předpisy, normami a ustanoveními, které nejsou v rozporu s platným právním řádem v České V případě opravitelné chyby má kupující právo na bezplatnou opravu včas a řádně. Prodávající rozhodne, jak chybu opravit bez prodlení. Kupující může místo opravy (opravy) požadovat výměnu zboží. Totéž platí pro prvky věcí, pokud prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady ve vztahu k ceně zboží nebo závažnosti chyby. V případě neopravitelné chyby, která brání řádnému použití věci k danému účelu, má kupující právo buď vyměnit položku, nebo odstoupit od smlouvy (náhrada). Má-li věc alespoň tři různé opravitelné chyby současně, zatímco každá z nich brání řádnému použití, má kupující právo zvolit si výměnu zboží nebo vrácení peněz. Stejné právo platí, pokud ke stejné chybě, ke které již opakovaně došlo dvakrát, dojde potřetí během záruční doby.
 5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným a bezohledným používáním výrobku, včetně běžného použití výrobku.
 6. Prodávající neodpovídá za vady:
  1. pokud kupující neuplatnil své právo související s odpovědností prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby,
  2. pokud je vadou mechanická škoda způsobená kupujícím,
  3. je-li vada způsobena použitím zboží za podmínek, které svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými účinky neodpovídají přirozenému prostředí zboží,
  4. je-li vada způsobena neprofesionálním zacházením, službou nebo zanedbáním péče,
  5. je-li vada způsobena nadměrným nakládkou nebo použitím zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami společného používání zboží,
  6. pokud byla vada způsobena nevratnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
  7. pokud je vada způsobena náhodným zničením a náhodným poškozením,
  8. pokud byla závada způsobena neprofesionálním rušením, poškozením vodou.
 7. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží a kontrolovat dodané množství zboží, sortiment nebo případné zjevné vady zboží. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu případnou neúplnost dodávky nebo výměny sortimentu ihned po obdržení zboží. V opačném případě je dodávka považována za úplnou a bez vad. V případě zjevné škody způsobené během přepravy je kupující povinen sepsat u kurýrní společnosti reklamační protokol o poškozeném balíku, respektive nepřevzít zboží. Písemný protokol o povaze škody je základní podmínkou případného postupu pro vyřizování stížností.
 8. Prodávající je povinen předat kupujícímu písemnou písemnou písemnou listinu o způsobu vyřízení reklamace a o vypořádání reklamace osobně, a to prostřednictvím poštovní služby nebo kurýrní služby nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace. Prodávající informuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem o výsledku reklamačního řízení ihned po ukončení reklamačního řízení a nakonec obdrží spolu se zbožím e-mailem dokument o ustálené reklamaci.
 9. O reklamaci nás můžete informovat e-mailem: info@bybutterfly.cz nebo poštou na naši adresu:

Lenka Davidová
Zdařilá 816/6
140 00 Praha
Czech Republic

 

 1. V případě odeslání poškozeného zboží musí zásilka splňovat tyto podmínky:
  1. Zboží musí být důkladně zabaleno. Při vrácení zboží prodávající neodpovídá za ztrátu zboží, zatímco nám je odeslán - je povinností zákazníka zabalit zboží tak, aby zboží bylo zabráněno poškození nebo ztrátě.
  2. Zboží zasílejte doporučenou poštou, nikoli dobírkou (COD). V případě zaslání zboží na dobírku nebude zboží převzato.
  3. Prodávající doporučuje přiložit kopii faktury a důvod reklamace k reklamovanému výrobku. Tím kupující urychluje reklamační proces.
 2. Po obdržení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem o přijetí zásilky.
 3. Reklamace týkající se zboží, které může být prodávajícímu dodáno, začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny následující podmínky:
  1. oznámení o podání reklamace bylo prodávajícímu doručeno (poštou nebo poštou)
  2. reklamované zboží bylo dodáno od kupujícího prodávajícímu
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a dokončit reklamaci jedním z následujících způsobů:
  1. zaslání opraveného zboží,
  2. výměna zboží,
  3. Náhrady
  4. přiměřenou slevu z ceny zboží.
  5. písemným oznámením o převzetí určeného vypořádání
  6. odůvodněním zamítnutí reklamace (není-li reklamace vypořádána kladným způsobem, bude zboží zasláno zpět kupujícímu spolu s důvodem zamítnutí reklamace).
 5. Při reklamaci poškozeného zboží prodávající postupuje takto:
  1. V případě repearable chyba: repears zboží, nebo jej vymění za zboží stejného typu.
  2. V případě neopravitelné chyby: vyměňuje zboží za jiné druhy zboží za stejnou nebo podobnou cenu.
  3. V případě neopravitelné chyby, pokud kupující nebude moci vybrat jiné zboží, prodávající vrátí peníze.
 6. Při reklamaci poškozeného zboží kupující neplatí poštovné za opětovné odeslání reklamačního zboží.
 7. Reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne fyzického převzetí reklamovaného zboží, tj. Prodávající řeší nárok na spokojenost zákazníka v pořadí, ve kterém byly pohledávky obdrženy, v co nejkratším čase.
 8. Pokud je hodnota poškozeného zboží až do výše zaplaceného poštovného, stačí zaslat fotografii poškozeného zboží e-mailem, zatímco je nutné po fotografii, aby škoda byla zřejmá a jasná. Fotografie pošlete na naši e-mailovou adresu: info@bybutterfly.cz spolu s číslem příkazu a důvodem reklamace.

 

VII. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 1. Kupující má právo vyměnit zboží za zboží jiného druhu, barvy nebo velikosti do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Vrácené zboží musí splňovat podmínky v souladu s našimi Obchodními podmínkami.
 3. Prodávající může být informován o výměně zboží v souladu s našimi Obchodními podmínkami.
 4. Při výměně zboží je kupující povinen uhradit potřebné náklady spojené s vrácením zboží. (Kupující nese náklady na dopravu a riziko poškození při přepravě zpět k prodávajícímu.)
 5. Pokud dojde k výměně zboží, začíná nová záruční doba.

 

VIII. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Kupující je povinen poskytnout pravdivé, aktuální a přesné údaje při nákupu zboží a vytvoření uživatelského účtu. Registrovaný zákazník je povinen neprodleně informovat prodávajícího o jakékoli změně těchto údajů.
 2. Strany se dohodly, že kupující, je-li fyzickou osobou, je povinen uvést v objednávce své jméno a příjmení, adresu svého trvalého bydliště, včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy.
 3. Strany se dohodly, že kupující, je-li právnickou osobou, je povinen uvést v objednávce své obchodní jméno, místo podnikání, včetně PSČ, registračního čísla, telefonního čísla a e-mailové adresy.
 4. Osobní údaje kupujícího zadané při registraci uživatelského účtu v obchodě jsou chráněny zákonem č.110/20199 , Občanský zákoník o ochraně osobních údajů a o změnách některého zákona ve znění pozdějších právních předpisů a zpracovávaných prodávajícím výhradně pro realizaci objednávek a pro marketingové účely.
 5. Aby mohl prodávající nabízet služby, musí znát některé osobní údaje kupujícího. Prodávající respektuje soukromí kupujícího, a proto se snažíme minimalizovat množství těchto údajů na nej nezbytnější informace a chráníme je před zneužitím. Práce prodávajícího s osobními údaji plně podléhá právním normám zákona o ochraně osobních údajů.
 6. Podrobnosti o nákupech, reklamacích a dalších aktivitách kupujícího v našem internetovém obchodě jsou důvěrné a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Veškeré získané údaje jsou chráněny před zneužitím a nejsou sdělovány žádné třetí straně (s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží nebo platbu, které získají pouze minimální informace o zákazníkovi, což je nezbytné pro úspěšné odeslání zboží). Všechny údaje slouží pouze ke zlepšení kvality služeb prodávajícího.
 7. Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky může vyjádřit svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával a uchovával své osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné pro činnost prodávajícího související se zasíláním informací o nových produktech, slevami na nabízené zboží a jejich zpracováním ve všech jeho informačních systémech.
 8. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle předchozího oddílu těchto obchodních podmínek na dobu určitou. Po splnění účelu zpracování prodávající neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího. Kupující může kdykoliv písemně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Platnost souhlasu vyprší do 1 měsíce od obdržení výběru.
 9. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto podmínkách a podmínkách reklamace, bude vždy shromažďovat osobní údaje se souhlasem kupujícího a současně zajišťuje, že tyto osobní údaje budou zpracovávány a používány výhradně způsobem odpovídajícím účelu, pro který byly shromážděny, a nebudou sloučeny s osobními údaji, které byly získány za účelem plnění kupní smlouvy.
 10. Při vytváření uživatelského účtu kupující souhlasí s tím, že prodávající použije své jméno a e-mail pro zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. Každý z těchto e-mailů obsahuje pokyny, jak nám můžete snadno zakázat zasílání těchto e-mailů a bulletinů.
 11. Kupující má právo zaslat písemně: změny nebo doplnění osobních údajů, jakož i žádost o likvidaci osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 12. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním a používáním svých osobních údajů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a přijímá s výše uvedenými pravidly.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Kupní smlouva se řídí právem České Práva a povinnosti stran, které nejsou uvedeny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinkem změn. Každá taková změna bude  účinná  po  zveřejnění na webových stránkách.

 

 1. Dopňující ustanovení
 2. Pro soudní řešení sporů je příslušný městský soud v Praze v České Republice.
 3. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je příslušný na úrovni:

EU portál řešení spotřebitelských sporů EU tzn. pro všechny země EU bez ohledu na sídlo obchodu a bydliště spotřebitele.

a dále pro většinu zemí též alternativně na národní úrovni

Česká republika Česká obchodní inspekce

Maďardsko Budapesti Békéltető Testület elérhetősége

Německo Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle nebo Online-Schlichter

Polsko Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rakousko Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Slovensko Slovenská obchodná inšpekcia

 

Praha, 01.09.2020

PodleButterfly

 

 

 

 

 

 

 

Formuláře

Nahlášení reklamace (vzorový formulář)

Pokud chcete reklamovat koupený produkt, můžete použít reklamační formulář, není to však povinné. Můžete se s námi spojit písemně nebo emailem:

Lenka Davidová
Zdařilá 6
Praha 4
140 00
info@bybutterfly.cz

 

Reklamační formulář 

 

Detailnější informace naleznete v našich Obchodních podmínkách.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v Ochraně osobních údajů.

 

Vrácení, čili odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku (vzorový formulář)

Pokud chcete vrátit zboží koupené v našem internetovém obchodě (v rámci zákona o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku), můžete použít formulář odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) kontaktujte se s námi písemně nebo emailem:

Lenka Davidová
Zdařilá 6
Praha 4
140 00
info@bybutterfly.cz

 

Formulář odstoupení od smlouvy

 

Detailnější informace naleznete v našich Obchodních podmínkách.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v Ochraně osobních údajů.

 

 

                            PRAHA                                BRNO                       KARLOVY VARY 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.
0D66CF1B45ED09466395F137E8AE0A06